You might also like

ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਉਣ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਵੈਟੀਕਨ ਚਰਚ ਦੇ ਪੋਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੈਲੀਓ ਠੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗ਼ਲਤ ਸੀ


Print Friendly
Social Studies4 Comments

ਜਮਾਤ ਛੇਵੀਂ, ਪਾਠ – 12 (ਭਾਰਤ 600 ਈ. ਪੂ. ਤੋਂ 400 ਈ. ਪੂ. ਤੱਕ

ਮੁੱਖ ਮਹਾਜਨਪਦ –   ਅੰਗ ਮਗਧ ਕਾਸ਼ੀ ਕੋਸ਼ਲ ਵੰਜੀ ਮਲ ਚੇਦੀ ਵਤਸ ਕੁਰੂ ਪੰਚਾਲ ਮਤਸ ਸ਼ੂਰਸੇਨ ਅਸਮਕ ਅਵੰਤੀ ਗੰਧਾਰ ਕੰਬੋਜ   ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹਾਜਨਪਦ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ – ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹਾਜਨਪਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਸ਼ੀ


Print Friendly