You might also like

Social Studies4 Comments

ਜਮਾਤ ਛੇਵੀਂ, ਪਾਠ – 12 (ਭਾਰਤ 600 ਈ. ਪੂ. ਤੋਂ 400 ਈ. ਪੂ. ਤੱਕ

ਮੁੱਖ ਮਹਾਜਨਪਦ –   ਅੰਗ ਮਗਧ ਕਾਸ਼ੀ ਕੋਸ਼ਲ ਵੰਜੀ ਮਲ ਚੇਦੀ ਵਤਸ ਕੁਰੂ ਪੰਚਾਲ ਮਤਸ ਸ਼ੂਰਸੇਨ ਅਸਮਕ ਅਵੰਤੀ ਗੰਧਾਰ ਕੰਬੋਜ   ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹਾਜਨਪਦ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ – ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹਾਜਨਪਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਸ਼ੀ


Print Friendly
Social Studies0 Comments

ਜਮਾਤ ਛੇਵੀਂ, ਪਾਠ – 10 (ਹੜੱਪਾ ਸਭਿੱਅਤਾ)

ਲਗਭੱਗ 7000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 3000 ਈ. ਪੂ. ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਨਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਲਗਭੱਗ


Print Friendly